() FUJITSU

     
      
FUJITSU LIFEBOOK E458 I3-7130U 4GB 1TB
FUJITSU LIFEBOOK E458 I3-7130U 4GB 1TB
CPU 4054
VGA 926
   
1110
FUJITSU LIFEBOOK E448 I3-7130U 4GB 256GB SSD
FUJITSU LIFEBOOK E448 I3-7130U 4GB 256GB SSD
CPU 4054
VGA 926
   
1116
FUJITSU LIFEBOOK E458 I3-7130U 4GB 1TB FHD,
FUJITSU LIFEBOOK E458 I3-7130U 4GB 1TB FHD,
CPU 4054
VGA 926
   
1239
  
 

(0 )